Buddhistiskt gravkvarter

mandalalunden askgravlund

Buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården

Stockholm Kyrkogårdsförvaltning har tillsammans med Sveriges buddhistiska gemenskap utformat ett buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården.
Denna begravningsplats ligger högt och naturskönt belägen på egendomen Skrubba i sydöstra hörnet av Stockholm, strax intill sjön Drevviken.
Sveriges buddhistiska gemenskap har byggt ett buddhistiskt minnesmonument – en så kallad stupa på områdets ceremoniplats.

Mandalalunden - buddhistisk askgravlund i Fellingsbro

Mandalalunden ligger vackert belägen i en skogsdunge omgiven av skog och ängsmark som tillhör Solbo buddhistiska kurs- och retreatgård utanför Fellingsbro. Framför skogsdungen är en mandalastupa under uppbyggnad.
Det är den första buddhistiska askgravlunden i Sverige i direkt anslutning till ett buddhistiskt center.
Alla, oavsett livsåskådning, kan få sin aska utströdd på platsen

Ny askgravlund vid Stupan i Fellingsbro - reportage i P4

Stupan är ett buddhistiskt tempel på landsbygden utanför Fellingsbro. Det invigdes 1988 av Dalai Lama.

Nästa år är det officiell invigning av Mandalalunden intill det buddhistiska centret. Det är en askgravlund där människor oavsett religion kan få sin aska spridd.

Men den första askspridningen skedde på platsen redan i augusti. ”Människor som dör kan inte vänta med att dö, så vi ville sätta igång med ceremonier tidigare, berättar Trudy Fredriksson, besöksansvarig vid Stupan.