Buddhistiskt gravkvarter

Buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården

Stockholm Kyrkogårdsförvaltning har tillsammans med Sveriges buddhistiska gemenskap utformat ett buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården. Denna begravningsplats ligger högt och naturskönt belägen på egendomen Skrubba i sydöstra hörnet av Stockholm, strax intill sjön Drevviken. Sveriges buddhistiska gemenskap har byggt ett buddhistiskt minnesmonument – en så kallad stupa på områdets ceremoniplats.