Aktuell information med anledning av coronapandemin

Ambassadör Kanchana Patarchoke informerar på thailändska om Covid-19

SBG uppdateringar covid-19

Senaste uppdateringar om situationen med Covid-19.

Buddhistisk andlig vård

SBG förmedlar kontakter till både munkar/nunnor och andra företrädare från olika buddhistiska riktningar och språkgrupper runtom i Sverige.

Mars 2021 - Nu har vaccineringen mot Covid-19 påbörjats i Sverige. MSB, SST och FHM har i samarbete med SBG spelat in informationsvideon om vaccineringen och restriktioner att ta hänsyn till inför vårens högtider. Videon är på thailändska, mandarin och vietnamesiska.
November 2020 - Samfundsledare på SBG om corona. Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 och stundande högtider har SST och MSB bett samfundsledare att informera om det allvarliga läget. Syftet är att nå så många som möjligt i Sverige - på olika språk - med budskap om vikten av att följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Shih Man Jung (Chefsnunna Buddhas Light International Association Stockholm) informerar på mandarin.

Phra Mahaboontin Taosiri (huvudmunk på Buddharama Tempel Sweden) informerar på thailändska.

Trudy Fredriksson (ordförande Sveriges Buddhistiska Gemenskap) informerar på svenska.

Krishantering

SBG medlemsorganisationer bidrar med sin
expertis i krishanteringen.

VÅra samverkanspartner i krishantering

SBG samverkar kring Covid-19 krisen med krisansvariga myndigheter, regioner och kommuner.

Skydda dig och andra från smittspridning

Nya skärpta nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.
LÄS VIDARE HÄR HOS KRISINFORMATION.SE
Per 10 januari har en tillfällig pandemilag införts för att reglera fler verksamheter än idag, läs mer här, välj sedan en länsstyrelse och rubriken ’Den tillfälliga covid-19 lagen’.

Vaccination mot Covid-19 är påbörjat, om du har frågor kan du läsa mer här.
 

Tvätta händerna ofta

Viruset fastnar lätt på händerna.
Därför ska du tvätta händerna ofta.
Tvätta noga med tvål och varmt vatten.
Du kan använda handsprit om det inte finns tvål och vatten i närheten.

Hosta och nys i armvecket

Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk av papper. Då sprids inte viruset till dina händer eller ut i luften till andra människor.
Släng sedan näsduken och tvätta händerna.

Rör inte ansiktet med dina händer

Många människor rör sitt ansikte utan att de tänker på det.
Då kan virus komma in i kroppen genom ögon, näsa och mun.
Ta inte i ditt ansikte och tvätta händerna ofta.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du bara har snuva.
Stanna hemma i två dagarefter att du blivit helt frisk.
Då smittar du ingen annan.

frågor kring hantering av covid-19

Det som är viktigt nu när covid-19 sprids ute i samhället, är att skydda de äldre från smitta. Ha ingen närkontakt med personer som är 70 år och äldre om det inte är helt nödvändigt.

Stanna därför hemma när du känner dig sjuk, även om du bara är lite förkyld. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Källa: Folkhälsomyndigheten. 

Klicka här för samlad information om förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (den s.k. förbudsförordningen).

Digitala möten, såsom Skype-möten eller webbseminarier, bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med sjukdomssymtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Vidta följande åtgärder för att minska risk för smittspridning:

Genomför en riskbedömning.
Informera om att personer som är sjuka, även de som har lätta förkylningssymtom ska stanna hemma. Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten. Om det inte går kan handsprit vara ett alternativ. Informera om allmänna hygienråd genom exempelvis affischer.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

o Hålla templet strikt stängt för besök.
o Se till att någon/några medarbetare som betjänar munkar bor kvar på templet.
o Så länge man inte har minsta symtom på Covid-19 eller vanlig förkylning kan man ta en utepromenad, men var noga med att hålla ca 2 meter avstånd från andra människor.
o Maten som skänkes till munkarna kan ställas utanför dörren till templet, för att sedan tas in av medarbetarna som bor på templet.