Aktuell information med anledning av coronapandemin

Ambassadör Kanchana Patarchoke informerar på thailändska om Covid-19

SBG uppdateringar covid-19

Senaste uppdateringar om situationen med Covid-19.

Buddhistisk andlig vård

SBG förmedlar kontakter till både munkar/nunnor och andra företrädare från olika buddhistiska riktningar och språkgrupper runtom i Sverige.

November 2020 - Samfundsledare på SBG om corona. Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 och stundande högtider har SST och MSB bett samfundsledare att informera om det allvarliga läget. Syftet är att nå så många som möjligt i Sverige - på olika språk - med budskap om vikten av att följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Shih Man Jung (Chefsnunna Buddhas Light International Association Stockholm) informerar på mandarin.

Phra Mahaboontin Taosiri (huvudmunk på Buddharama Tempel Sweden) informerar på thailändska.

Trudy Fredriksson (ordförande Sveriges Buddhistiska Gemenskap) informerar på svenska.

Krishantering

SBG medlemsorganisationer bidrar med sin
expertis i krishanteringen.

VÅra samverkanspartner i krishantering

SBG samverkar kring Covid-19 krisen med krisansvariga myndigheter, regioner och kommuner.