Aktuell information med anledning av coronapandemin

Ambassadör Kanchana Patarchoke informerar på thailändska om Covid-19

SBG uppdateringar covid-19

Senaste uppdateringar om situationen med Covid-19.

Krishantering

SBG medlemsorganisationer bidrar med sin expertis i krishanteringen.

Buddhistisk andlig vård

SBG förmedlar kontakter till både munkar/nunnor och andra företrädare från olika buddhistiska riktningar och språkgrupper runtom i Sverige.

VÅra samverkanspartner i krishantering

SBG samverkar kring Covid-19 krisen med krisansvariga myndigheter, regioner och kommuner.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Källa Folkhälsomyndigheten.

Tvätta händerna ofta

Viruset fastnar lätt på händerna.
Därför ska du tvätta händerna ofta.
Tvätta noga med tvål och varmt vatten.
Du kan använda handsprit om det inte finns tvål och vatten i närheten.

Hosta och nys i armvecket

Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk av papper. Då sprids inte viruset till dina händer eller ut i luften till andra människor.
Släng sedan näsduken och tvätta händerna.

Rör inte ansiktet med dina händer

Många människor rör sitt ansikte utan att de tänker på det.
Då kan virus komma in i kroppen genom ögon, näsa och mun.
Ta inte i ditt ansikte och tvätta händerna ofta.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du bara har snuva.
Stanna hemma i två dagarefter att du blivit helt frisk.
Då smittar du ingen annan.

frågor kring hantering av covid-19

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun) samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smittan från att spridas till din omgivning eller dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

 

Det som är viktigt nu när covid-19 sprids ute i samhället, är att skydda de äldre från smitta. Ha ingen närkontakt med personer som är 70 år och äldre om det inte är helt nödvändigt.

Stanna därför hemma när du känner dig sjuk, även om du bara är lite förkyld. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Källa: Folkhälsomyndigheten. 

Regeringen har beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet och samlas på en och samma plats.

Det kan exempelvis handla om demonstrationer, teaterföreställningar eller konserter. Evenemanget ska som regel vara anordnat för allmänheten, eller allmänheten ska ha tillträde dit.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det nya förslaget till reglering.

För arrangemang som inte omfattas av förordningen avser Folkhälsomyndigheten dessutom att utarbeta föreskrifter och allmänna råd. Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning. I detta fall hur man kan eller bör agera utifrån smittskyddslagen för att förhindra smitta av covid-19.

För restauranger gäller nya regler om att vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 från 25 mars.

Exakt vilka situationer som omfattas definieras i ordningslagen 2 kap. 1–3 §§. Läs mer på Polisens webbsida om Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar.

Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både i arbetet och privat.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Inför alla evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar vi att arrangören gör en riskbedömning. Bedömningen bör göras enligt den modell som finns på vår webbplats. Gör den för att utvärdera och åtgärda eventuella risker. Var särskilt försiktig och uppmärksam om du arrangerar seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller andra för samhället kritiska funktioner. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Digitala möten, såsom Skype-möten eller webbseminarier, bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med sjukdomssymtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Vidta följande åtgärder för att minska risk för smittspridning:

Genomför en riskbedömning.
Informera om att personer som är sjuka, även de som har lätta förkylningssymtom ska stanna hemma.
Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten. Om det inte går kan handsprit vara ett alternativ.
Informera om allmänna hygienråd genom exempelvis affischer.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

o Hålla templet strikt stängt för besök.
o Se till att någon/några medarbetare som betjänar munkar bor kvar på templet.
o Så länge man inte har minsta symtom på Covid-19 eller vanlig förkylning kan man ta en utepromenad, men var noga med att hålla ca 2 meter avstånd från andra människor.
o Maten som skänkes till munkarna kan ställas utanför dörren till templet, för att sedan tas in av medarbetarna som bor på templet.