Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) är ett registrerat trossamfund för  buddhistiska organisationer i Sverige. Varje medlemsorganisation behåller sin särart och självständiga verksamhet med Buddhas lära och utövning gemensamt för alla.

Inbjudan till seminarium med temat "Buddhist spiritual care in different cultural contexts" , lördag 11 december 2021, kl. 18.30 - 20.30 i Zoom.

SBG arrangerar i samarbete med Kungliga thailändska ambassaden i Stockholm och Europeiska buddhistiska unionen (EBU) ett seminarium med temat "Buddhist spiritual care in different cultural contexts" Seminariet kommer att genomföras online och på engelska.
Alla intresserade är välkomna.

Seminariet kommer att innehålla föredrag av Ajahn Kalyano, följt av paneldiskussion med de inbjudna experterna inom den andliga vården. Kvällen avslutas med Metta-meditation, ledd av Ajahn Kalyano.

Nyheter

tumblr_static_4cffi2mzpeqs40cokwk0sscss-1

Online sändningar från buddhistiska
tempel 
och center.

Sändningarna har vinteruppehåll.
Se SBG Youtubekanal för tidigare inspelade sändningar.

SBG syfte

Främja buddhistiska principer och levnaddsätt

Främja fredlig samlevnad och medmänsklighet i samhället

Stödja arbetet mot diskriminering, våld och rasism

Verka för grundläggande demokratiska värderingar

Verka för hållbar miljö

SBG verksamhet

Buddhistisk andlig vård

Krishantering

Andlig vård i fängelser

Miljöfrågor

Interreligiöst arbete