Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) är ett registrerat trossamfund för  buddhistiska organisationer i Sverige. Varje medlemsorganisation behåller sin särart och självständiga verksamhet med Buddhas lära och utövning gemensamt för alla.

Videoinspelningar av seminarierna med temat "Buddhist spiritual care in different cultural contexts", 11 och 12 december 2021.


SBG genomförde seminarierna "Buddhist spiritual care in different cultural contexts", den 11-12 december i samarbete med Kungliga thailändska ambassaden i Stockholm och Europeiska buddhistiska unionen. Videorna är inlagda ovan, 11 december till vänster och 12:e till höger. För större skärmbild klicka på rubriken i videon, för att komma till den du valt i SBG:s Youtubekanal.

Nyheter

Lotus cropped

Online sändningar från buddhistiska
tempel 
och center.

Online sändningarna gör ett uppehåll och vi återkommer med information här, när de återtas.
 Se SBG Youtubekanal för tidigare inspelade sändningar.

SBG syfte

Främja buddhistiska principer och levnaddsätt

Främja fredlig samlevnad och medmänsklighet i samhället

Stödja arbetet mot diskriminering, våld och rasism

Verka för grundläggande demokratiska värderingar

Verka för hållbar miljö

SBG verksamhet

Buddhistisk andlig vård

Krishantering

Andlig vård i fängelser

Miljöfrågor

Interreligiöst arbete