Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) är ett registrerat trossamfund för  buddhistiska organisationer i Sverige.

Varje medlemsorganisation behåller sin särart och självständiga verksamhet med Buddhas lära och utövning gemensamt för alla.

Nyheter

Aktuell information med anledning av coronapandemin

Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) följer aktivt utvecklingen gällande coronapandemin.

Vi håller er uppdaterade med lägesrapporter och rekommendationer.

 2020-06-07 Vandring för klimatet  – inställd!

2020-05-16 Vesakceremoni och seminarium på Etnografiska museet – inställd!

2020-01-01 SBG startar sitt första verksamhetsår efter ombildningen av Sveriges buddhistiska samarbetsråd.

Munkarna lämnar templet

Verksamheten vid det buddhistiska templet i Brunflo hotas när Skatteverket beslutat beskatta föreningen för kost- och bostadsförmåner som de menar att munkarna får när de utför religiösa tjänster.

Munken Phra Ben: Svårt utöva vår religion om Skatteverket får rätt

Flera munkar har valt att lämna det buddhistiska templet i Brunflo efter att Skatteverket beslutat beskatta föreningen bakom templet för kost- och bostadsförmåner som de menar att munkarna får när de utför religiösa tjänster.

Tempel krävs på arbetsgivaravgift. SVT nyheter 2020-03-18

Angående beskattning av munkar / Regarding taxation of monks

Viktigt meddelande till alla buddhistiska grupper i Sverige

Under de senaste åren har Skatteverket valt att komma med en ny typ av skattekrav till ett antal buddhistiska tempel. Dessa krav motsvarar inte den verkliga situationen när vi tittar på vad Skatteverket har sagt till oss tidigare eller när vi tittar på hur Skatteverket behandlar kristna kloster.

Situationen utgör ett hot mot hela det buddhistiska samhället här i Sverige. I det skattefall som för närvarande pågår i domstolen försöker Skatteverket beskatta det thailändska templet Wat Pah Sokjai (WPS) i Östersund. Skatteverket har målat upp en bild av templets aktiviteter som inte motsvarar verkligheten. 

Läs mer om hur du kan hjälpa till i den bifogade länken.

På svenska: Viktigt meddelande till alla buddhistiska grupper

Mer information:  Ministerial briefing SBS 3 april 2019

Plank 20190813 Är allmosegåvor en kostförmån

Uppdatering donationer 2020-10-30: 294 238 SEK donerat av organisationer och privatpersoner
Endast 55 762 SEK kvar att samla in till advokatkostnader.

Du kan Swisha eller föra över donationen direkt till SBG Swishnummer 1233 730 884, plusgironummer 963252-2.

Skriv ”skattefall” som referens.

Communiqué to all Buddhist associations in Sweden

Over the last few years, the Swedish tax authority has chosen to make a new kind of tax demand on a number of Buddhist temples. These demands make no sense when we look at what the tax authority has said to us in the past or when we look at how Christian monasteries are treated.

The situation represents a threat to the entire Buddhist community here in Sweden. In the case which is currently before the court, the tax authority is seeking to tax Wat Pha Sokjai in Östersund. The tax authority has painted a picture of the temple’s activities which does not correspond to reality.

Please read more in the attached link below about how you can help in this important case. The letter will soon also be translated to a few other languages and published on the website of SBG

In English: Communiqué to all Buddhist Associations

More information: Ministerial briefing SBS 3 april 2019

Update on donations 2020-10-30: In total 294 238 SEK donated by organisations and individuals.
Only 55 762 SEK now needed to cover the costs for the lawyer.

You can Swish or transfer to SBG directly, Swish number 1233 730 884, plusgiro number 963252-2.

Use “tax case” as the reference.

SBG syfte

Främja buddhistiska principer och levnaddsätt

Främja fredlig samlevnad och medmänsklighet i samhället

Stödja arbetet mot diskriminering, våld och rasism

Verka för grundläggande demokratiska värderingar

Verka för hållbar miljö

SBG verksamhet

Buddhistisk andlig vård

Krishantering

Andlig vård i fängelser

Miljöfrågor

Interreligiöst arbete