Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) är ett registrerat trossamfund för  buddhistiska organisationer i Sverige. Varje medlemsorganisation behåller sin särart och självständiga verksamhet med Buddhas lära och utövning gemensamt för alla.

Goda nyheter om skattetvisten med Wat Pah Sokjai

SBG har nöjet att framföra det glädjande beskedet att Förvaltningsdomstolen har dömt till förmån för templet Wat Pah Sokjai. Domstolen har bifallit templets överklagande om de av Skatteverket påförda arbetsgivaravgifterna. Fallet är nu avgjort och SBG tackar alla som på olika sätt har stöttat och bidragit till detta fantastiska resultat

Nyheter

Online sändning från buddhistiska tempel och center

SBG startar 2021 en ny aktivitet med återkommande online-sändningar sista tisdagskvällen i månaden från något av till SBG anslutna tempel eller center. Läs mer här.

Kommande tillfälle:
Tisdagen 26 oktober, kl. 19.00 – 20.00, logga in vid 18.45.
Dagens sändning är från det vietnamesiska templet Phat Quang i Göteborg. 

Zoomlänken finns nedan, Ingen kod behövs, du kommer att släppas in av Zoomvärden till online-rummet.

SBG syfte

Främja buddhistiska principer och levnaddsätt

Främja fredlig samlevnad och medmänsklighet i samhället

Stödja arbetet mot diskriminering, våld och rasism

Verka för grundläggande demokratiska värderingar

Verka för hållbar miljö

SBG verksamhet

Buddhistisk andlig vård

Krishantering

Andlig vård i fängelser

Miljöfrågor

Interreligiöst arbete