Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) är ett registrerat trossamfund för  buddhistiska organisationer i Sverige. Varje medlemsorganisation behåller sin särart och självständiga verksamhet med Buddhas lära och utövning gemensamt för alla.

Goda nyheter om skattetvisten med Wat Pah Sokjai

SBG har nöjet att framföra det glädjande beskedet att Förvaltningsdomstolen har dömt till förmån för templet Wat Pah Sokjai. Domstolen har bifallit templets överklagande om de av Skatteverket påförda arbetsgivaravgifterna.

Nyheter

Online sändning från buddhistiska tempel och center

SBG startar 2021 en ny aktivitet med återkommande online-sändningar sista tisdagskvällen i månaden från något av till SBG anslutna tempel eller center. Läs mer här.

Kommande tillfälle:

Tisdagen 31 augusti, kl. 19.00 – 20.00, logga in vid 18.45.
Kali från Föreningen 3 Juveler i Stockholm håller i Dhammatal och leder meditation.

Zoomlänken finns nedan, Ingen kod behövs, du kommer att släppas in av Zoomvärden till online-rummet.

Munkarna lämnar templet

Verksamheten vid det buddhistiska templet i Brunflo hotas när Skatteverket beslutat beskatta föreningen för kost- och bostadsförmåner som de menar att munkarna får när de utför religiösa tjänster.

Munken Phra Ben: Svårt utöva vår religion om Skatteverket får rätt

Flera munkar har valt att lämna det buddhistiska templet i Brunflo efter att Skatteverket beslutat beskatta föreningen bakom templet för kost- och bostadsförmåner som de menar att munkarna får när de utför religiösa tjänster.

Tempel krävs på arbetsgivaravgift. SVT nyheter 2020-03-18

Angående beskattning av munkar / Regarding taxation of monks

Viktigt meddelande till alla buddhistiska grupper i Sverige

Under de senaste åren har Skatteverket valt att komma med en ny typ av skattekrav till ett antal buddhistiska tempel. Dessa krav motsvarar inte den verkliga situationen när vi tittar på vad Skatteverket har sagt till oss tidigare eller när vi tittar på hur Skatteverket behandlar kristna kloster.

Situationen utgör ett hot mot hela det buddhistiska samhället här i Sverige. I det skattefall som för närvarande pågår i domstolen försöker Skatteverket beskatta det thailändska templet Wat Pah Sokjai (WPS) i Östersund. Skatteverket har målat upp en bild av templets aktiviteter som inte motsvarar verkligheten. 

Läs mer om hur du kan hjälpa till i den bifogade länken.

På svenska: Viktigt meddelande till alla buddhistiska grupper

Mer information:  Ministerial briefing SBS 3 april 2019

Plank 20190813 Är allmosegåvor en kostförmån

Uppdatering donationer 2021-06-03: 302 673 SEK donerat av organisationer och privatpersoner. Endast 47 327 SEK kvar att samla in till advokatkostnader.

Du kan Swisha eller föra över donationen direkt till SBG Swishnummer 1233 730 884, plusgironummer 963252-2.

Skriv ”skattefall” som referens.

Communiqué to all Buddhist associations in Sweden

Over the last few years, the Swedish tax authority has chosen to make a new kind of tax demand on a number of Buddhist temples. These demands make no sense when we look at what the tax authority has said to us in the past or when we look at how Christian monasteries are treated.

The situation represents a threat to the entire Buddhist community here in Sweden. In the case which is currently before the court, the tax authority is seeking to tax Wat Pha Sokjai in Östersund. The tax authority has painted a picture of the temple’s activities which does not correspond to reality.

Please read more in the attached link below about how you can help in this important case. The letter will soon also be translated to a few other languages and published on the website of SBG

In English: Communiqué to all Buddhist Associations

More information: Ministerial briefing SBS 3 april 2019

Update on donations 2021-06-03: In total 302 673  SEK donated by organisations and individuals. Only 47 327 SEK now needed to cover the costs for the lawyer.

You can Swish or transfer to SBG directly, Swish number 1233 730 884, plusgiro number 963252-2.

Use “tax case” as the reference.

Latest update on the tax case 2021-01-30

The WPS lawyer Johan Myrén recently had contact with the judge in the case. She informed Johan that because of the corona pandemic there is a very big delay in hearing oral cases and that our case is not a priority, since there are more urgent matters (like child custody cases). However, she did acknowledge that our case has now been delayed far too long and that we are on top of the list of non-urgent matters.

SBG syfte

Främja buddhistiska principer och levnaddsätt

Främja fredlig samlevnad och medmänsklighet i samhället

Stödja arbetet mot diskriminering, våld och rasism

Verka för grundläggande demokratiska värderingar

Verka för hållbar miljö

SBG verksamhet

Buddhistisk andlig vård

Krishantering

Andlig vård i fängelser

Miljöfrågor

Interreligiöst arbete