Eco Dharma-
miljöarbete


AGERA NU – FÖR MILJÖN! Online seminarium 31 oktober kl. 14.00 – 16.00

Hur kan vi agera i våra dagliga liv och vad kan vi göra för att påverka de policy som bidrar till att övervinna de utmaningar som vi står inför i relation till miljön, naturresurser, ekosystem och jorden?
På seminariet reflekterar vi vidare kring detta genom föreläsning, samtal, reflektion och film.

Med anledning av FN Climate Change Conference COP-26 som hålls 31/10 – 12/11

PROGRAM
14.00 Välkomsthälsning – Trudy Fredriksson, 
ordförande Sveriges buddhistiska gemenskap
14.10 Inledning – Sophie Carler, expert i miljö- och hållbarhetsfrågor
14.25 Buddhistisk miljö-etik – Per Bertilsson, expert i miljö-och hållbarhetsfrågor
Reflektion
15.00 Samtal i grupper
Sammanfattning av samtal och reflektion – Sophie Carler
15.40 Film Vattens symbolik inom buddhism
15.50 Avslutande reflektion – Per Bertilsson
16.00 Avslutning

Anmälan senast 28 oktober 2021 till: kontakt@sverigesbuddhister.se

OM SEMINARIET
Den kris som världen nu erfar när det gäller miljöförstöring, överexploatering av naturresurser och snabbt accelererande klimatförändringar, kan ses som en etisk kris – en avsaknad av en gemensam värdegrund. Som människor är vi en integrerad del av miljön och jordens ekosystem. Om dessa inte skyddas och deras funktion inte säkerställs, hotar naturresurser att försvinna, som är en förutsättning för vår existens.

Vilka är fundamentala mänskliga värden för en miljövänligare värdegrund? På seminariet fördjupar vi oss i de gemensamma värden som är centrala för oss och en naturlig del av människans liv, oavsett vår kultur, tro, perspektiv eller var vi bor. Värden som vi alla delar, som förenar oss och lika för alla kön och åldrar. Det handlar om Universell Etik. Våra värderingar avgör och påverkar hur vi beter oss. Utmaningen som vi måste ta itu med är att vi inte har reflekterat fullt ut eller följt den grundläggande mänskliga värdegrund som skulle ha väglett våra liv och interaktion.

Varmt välkommen!


Buddhist Green Days - EBU Eco Dharma

12118_laksa_tofu

Buddhist Green Days - vegetariska recept. Snabblagad vegansk laksa

Höstens veganska recept. En värmande soppa med sydasiatiska
influenser såsom currypasta, som värmer
gott i höstvädret. Laksa är en smakrik nudelsoppa från
sydostasien med fräscha toner av citron-
gräs, en rund krämighet från kokosmjölk
och stora tofubitar som ligger och suger
upp smakerna.

Den 9 maj 2021 arrangerade SBG ett online seminarium – Buddhist Green Days – som en del i EBU Eco Dharma nätverket.
Se nedan det inspelade seminariet i SBG Youtubekanal.

BUDDHISM OCH MILJÖ – ECO DHARMA

Under Buddhas tid och länge därefter levde människorna ett enklare liv, mer i samklang med omgivningen, djurriket och naturen än det vi ser under vår teknologiska era. Men Buddhas lära var redan då tydlig, och likväl tillämpbar i vår tid, då miljöförstörelse och klimatförändringar har tagit oroande former. Han talade om att värna om våra liv och den miljö vi lever i, om alltings förgänglighet och om karmaläran, som förklarar orsakerna till problemen och vilka konsekvenser våra gynnsamma eller ogynnsamma handlingar kan leda till.

I denna föränderliga tillvaro ställs våra livsförhållanden på prov på olika sätt. De ekologiska missförhållandena orsakar betydande skador på naturen och alla former av liv. Det innebär att hela vår livsmiljö påverkas och i vissa fall hotas. Vi människor har bidragit till att det blivit så. Som människor har vi också möjlighet att påverka och vända den utvecklingen mot en mer positiv framtid. Kanske har vi redan på börjat den resan?

Att få insikt i och förstå de olika sambanden på vår planet är ett första steg mot att ändra vårt förhållningssätt. Dessa ”transformativa ändringar” som forskarna kallar det, kräver nya tankesätt, nya angreppssätt, nya vänner, och en hel del mod för att bryta med gamla mönster. Vi kan bidra till att förhindra lidande för alla former av liv, och sakta men säkert återställa balansen i vår livsmiljö.

Den verkliga insikten och ändringen av vårt beteende kommer inifrån. Problem, missförhållanden och lidande har sina rötter i att vi ofta är förblindade av egenvinning, och brist på en djupare förståelse av att naturen och allt liv på jorden är ömsesidigt beroende av varandra, sammanflätade som en väv. När en del är skadat är konsekvensen en minskad hållbarhet för allt och alla, ett lidande för hela planeten. Utav omsorg för allt levande och vår planet behöver vi alla bidra med vårt strå på medelvägen mot förändring.

Nedan presenteras några aktuella Eco Dharmaprojekt

Det finns många positiva exempel som var och en kan göra för att minska miljöförstörelsen och klimatförändringarna som har tagit oroande former. Det handlar dels om viktiga intentioner som leder till förändring, men också om konkreta handlingar såsom att införliva ”gröna dagar” i sitt dagliga liv. I år lanserar vi initiativet att öka kunskapen om vikten av vegetarisk eller växtbaserad kost, som på ett miljövänligt sätt bidrar till att förbättra livsvillkoren på jorden.

I samarbete med European Buddhist Union ingår detta exempel i Buddhist Action Month som årligen arrangeras i juni för att stärka buddhisternas engagemang för god samlevnad och livsmiljö.

Som ett långsiktigt projekt samarbetar SBG med Stockholm International Water Institute (SIWI) om vilken roll vatten spelar för människor från olika religioner och organisationer som SIWI och WWF.

SBC gjorde en video om ’The Symbolism of Water in Buddhism’ som en del av en inspelning om ’Water and Faith City walk – Values of Water’ i samarbete med SIWI – World Water Week med deltagare från institutioner från hela världen. Klicka på videon nedan för att se den i SBG Youtubekanal. 

VILKEN ROLL SPELAR VATTEN?

SBG samarbetar med Stockholm International Water Institute (SIWI) kring vilken roll vatten spelar för människor från olika livsåskådningar. Läs mer här  

Läs också artikeln: The significance of water in Buddhism – its spiritual symbolism and part of life. (Betydelsen av vatten i buddhismen – dess andliga symbolik och som del av det dagliga livet.)

Det är viktigt att inkludera vatten i alla dess aspekter som en del av hela det ekologiska sammanhanget. Extrakt av artiklar läggs till för att förmedla en smak av den buddhistiska helhetssynen på vår materiella och icke-materiella verklighet, nära kopplad till det buddhistiska upplysta sammanhanget som den presenterar. Den avslutande artikeln presenterar vatten i samband med Global Aid.

Uttalande av SIWI klustergrupp Vatten och tro på svenska.

For Interfaith statement and more info in English. 

För mer info läs vidare.