Eco Dharma-
miljöarbete

Buddhist Green Days - EBU Eco Dharma

Online seminarium 9 maj 2021, kl. 14 – 16

Vad kan vi göra för nytta i en föränderlig värld?
Fördjupning och samtal i grupper

För zoomlänk ber vi om anmälan senast 5 maj till kontakt@sverigesbuddhister.se

Vi lever i en orolig och föränderlig värld. Våra livsförhållanden ställs på prov på olika sätt. De ekologiska missförhållandena orsakar betydande skador på naturen och alla former av liv. Det innebär att hela vår livsmiljö påverkas och i vissa fall hotas. Vi människor har bidragit till att det blivit så. Som människor har vi också möjlighet att påverka och vända den utvecklingen mot en mer positiv framtid. Kanske har vi redan påbörjat den resan?

Att få insikt i och förstå de olika sambanden på vår planet är ett första steg mot att ändra vårt förhållningssätt. Dessa ”transformativa ändringar” som forskarna kallar det, kräver nya tankesätt, nya angreppssätt, nya vänner, och en hel del mod för att bryta med gamla mönster. Vi kan bidra till att förhindra lidande för alla former av liv, och sakta men säkert återställa balansen i vår livsmiljö.  

Den verkliga insikten och ändringen av vårt beteende kommer inifrån, genom att ge upp den i roten så destruktiva egenvinningen som ideal. Den kan härledas till bristen på en djupare förståelse av att naturen och allt liv på jorden är ömsesidigt beroende av varandra, sammanflätade som en väv. När en del är skadat är konsekvensen en minskad hållbarhet för allt och alla, ett lidande för hela planeten. Utav omsorg för allt levande och vår planet behöver vi alla bidra med vårt strå på medelvägen mot förändring. På seminariet fördjupar vi oss i detta och utbyter erfarenheter i samtalsgrupper. Vi lyfter positiva exempel som var och en kan göra. Det handlar dels om konkreta handlingar såsom att införliva gröna dagar i sitt dagliga liv. Det handlar också om viktiga intentioner som leder till förändring.  

Varmt välkomna till programmet med:
Inledning – Trudy Fredriksson, ordförande Sveriges buddhistiska gemenskap
Fördjupning – Sophie Carler, rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor
Presentation Buddhist Green Days – Wendy Har, rådgivare Buddhas Light International Association Stockholm
Samtalsgrupper