Eco Dharma-
miljöarbete

Buddhist Green Days - EBU Eco Dharma

Den 9 maj 2021 arrangerade SBG ett online seminarium – Buddhist Green Days – som en del i EBU Eco Dharma nätverket.
Se det inspelade seminariet nedan i SBG Youtubekanal.

12118_laksa_tofu

Snabblagad vegansk laksa

Höstens veganska recept. En värmande soppa med sydasiatiska influenser såsom currypasta, som värmer gott i höstvädret. Laksa är en smakrik nudelsoppa från sydostasien med fräscha toner av citrongräs, en rund krämighet från kokosmjölk och stora tofubitar som ligger och suger upp smakerna.

BUDDHISM OCH MILJÖ – ECO DHARMA

Under Buddhas tid och länge därefter levde människorna ett enklare liv, mer i samklang med omgivningen, djurriket och naturen än det vi ser under vår teknologiska era. Men Buddhas lära var redan då tydlig, och likväl tillämpbar i vår tid, då miljöförstörelse och klimatförändringar har tagit oroande former. Han talade om att värna om våra liv och den miljö vi lever i, om alltings förgänglighet och om karmaläran, som förklarar orsakerna till problemen och vilka konsekvenser våra gynnsamma eller ogynnsamma handlingar kan leda till.

I denna föränderliga tillvaro ställs våra livsförhållanden på prov på olika sätt. De ekologiska missförhållandena orsakar betydande skador på naturen och alla former av liv. Det innebär att hela vår livsmiljö påverkas och i vissa fall hotas. Vi människor har bidragit till att det blivit så. Som människor har vi också möjlighet att påverka och vända den utvecklingen mot en mer positiv framtid. Kanske har vi redan på börjat den resan?

Att få insikt i och förstå de olika sambanden på vår planet är ett första steg mot att ändra vårt förhållningssätt. Dessa ”transformativa ändringar” som forskarna kallar det, kräver nya tankesätt, nya angreppssätt, nya vänner, och en hel del mod för att bryta med gamla mönster. Vi kan bidra till att förhindra lidande för alla former av liv, och sakta men säkert återställa balansen i vår livsmiljö.

Den verkliga insikten och ändringen av vårt beteende kommer inifrån. Problem, missförhållanden och lidande har sina rötter i att vi ofta är förblindade av egenvinning, och brist på en djupare förståelse av att naturen och allt liv på jorden är ömsesidigt beroende av varandra, sammanflätade som en väv. När en del är skadat är konsekvensen en minskad hållbarhet för allt och alla, ett lidande för hela planeten. Utav omsorg för allt levande och vår planet behöver vi alla bidra med vårt strå på medelvägen mot förändring.

Nedan presenteras några aktuella Eco Dharmaprojekt

Det finns många positiva exempel som var och en kan göra för att minska miljöförstörelsen och klimatförändringarna som har tagit oroande former. Det handlar dels om viktiga intentioner som leder till förändring, men också om konkreta handlingar såsom att införliva ”gröna dagar” i sitt dagliga liv. I år lanserar vi initiativet att öka kunskapen om vikten av vegetarisk eller växtbaserad kost, som på ett miljövänligt sätt bidrar till att förbättra livsvillkoren på jorden.

I samarbete med European Buddhist Union ingår detta exempel i Buddhist Action Month som årligen arrangeras i juni för att stärka buddhisternas engagemang för god samlevnad och livsmiljö.

VILKEN ROLL SPELAR VATTEN?

SBG samarbetar med SIWI – Swedish Water House kring vilken roll vatten spelar för människor från olika livsåskådningar. Läs mer här  

Läs också artikeln Betydelsen av vatten i buddhismen – Dess andliga symbolik och som del av det dagliga livet. (engelska)

Det är viktigt att inkludera vatten i alla dess aspekter som en del av hela det ekologiska sammanhanget. Extrakt av artiklar läggs till för att förmedla en smak av den buddhistiska helhetssynen på vår materiella och icke-materiella verklighet, nära kopplad till det buddhistiska upplysta sammanhanget som den presenterar. Den avslutande artikeln presenterar vatten i samband med Global Aid.

Uttalande av SIWI klustergrupp Vatten och tro på svenska.

För mer information läs vidare.