Praktiskt inför livets slut

 

Här finner du information om vad man kan tänka på gällande önskemål kring dödsfall och buddhistisk begravning.

Önskemål kring död och begravning utifrån buddhistisk livsåskådning och praktik

Här kan man ladda ner och fylla i ett dokument som samlar ens önskemål kring död och begravning.
Att ha ett dokument kring dessa viktiga frågor kan vara till stor hjälp för en själv, men även för anhöriga och andra som ska planera för begravning, eller lösa andra praktiska frågor kring en persons bortgång.
Dokumentet täcker tillsammans med bland annat Vita arkivet eller Livsarkivet, Donationsregistret och testamenten många viktiga praktiska och juridiska områden kring en persons bortgång, där hänsyn tas även till den buddhistiska livsåskådningen.

Buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården

Stockholm Kyrkogårdsförvaltning har tillsammans med Sveriges buddhistiska gemenskap utformat ett buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården.
Denna begravningsplats ligger högt och naturskönt belägen på egendomen Skrubba i sydöstra hörnet av Stockholm, strax intill sjön Drevviken.
Sveriges buddhistiska gemenskap har byggt ett buddhistiskt minnesmonument – en så kallad stupa på områdets ceremoniplats.

Mandalalunden - buddhistisk askgravlund i Fellingsbro

Mandalalunden ligger vackert belägen i en skogsdunge omgiven av skog och ängsmark som tillhör Solbo buddhistiska kurs- och retreatgård utanför Fellingsbro. Framför skogsdungen är en mandalastupa under uppbyggnad.
Det är den första buddhistiska askgravlunden i Sverige i direkt anslutning till ett buddhistiskt center.
Alla, oavsett livsåskådning, kan få sin aska utströdd på platsen

Ny askgravlund vid Stupan i Fellingsbro - reportage i P4 år 2020

Stupan är ett buddhistiskt tempel på landsbygden utanför Fellingsbro. Det invigdes 1988 av Dalai Lama. Nästa år är det officiell invigning av Mandalalunden intill det buddhistiska centret. Det är en askgravlund där människor oavsett religion kan få sin aska spridd. Men den första askspridningen skedde på platsen redan i augusti. ”Människor som dör kan inte vänta med att dö, så vi ville sätta igång med ceremonier tidigare, berättar Trudy Fredriksson, besöksansvarig vid Stupan.