andlig vård inom kriminalvården

Alla har rätt att utöva sin religion i anstalt eller häkte, oavsett vilken tro man bekänner sig till. 

I svensk kriminalvård finns en grupp med buddhistiska företrädare i olika delar av landet.
Deras uppdrag är att möta de intagnas behov av personliga samtal, ordna buddhistiska ceremonier och vägleda i etiska och existentiella frågor. 

Informationsfolder om buddhistisk andlig vård inom Kriminalvården

Här kan du läsa foldern om arbetet med den buddhistiska andliga vården i fängelser runtom Sverige.


Kontaktuppgifter buddhistisk andlig vård inom kriminalvården - NAV

IMG_4663

Katja Panova

Koordinator för andlig vård i kriminalvården

E-mail: nav@sverigesbuddhister.se