Buddhistisk andlig vård

Sveriges buddistiska gemenskap har sedan 2013 två behöriga buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården. Det är Trudy Fredriksson som ansvarar för kontakter inom Svealand och Norrland samt Ekaterina Panova för Götaland.
En av huvuduppgifterna för koordinatören är att vara en kontaktlänk med sjukhusen inom det geografiska ansvarsområdet, i frågor som rör behov av buddhistisk andlig vård och information om de särskilda behov som patienter med en buddhistisk livsåskådning kan ha.
En annan huvuduppgift är att ställa samman och uppdatera kontaktlistor över personer som företräder de buddhistiska sammanslutningarna och som kan kallas in till ett sjukhus när en patient eller dennes anhöriga så önskar.

Aktuell information med anledning av coronapandemin

Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) följer aktivt utvecklingen gällande coronapandemin.

Vi håller er uppdaterade med lägesrapporter och rekommendationer.

Informationsfolder om buddhistisk andlig vård

Här kan du läsa informationsfoldern som sammanfattar arbetet med den buddhistiska andliga vården i Sverige.

Skrift om buddhistisk andlig vård

Du kan ladda ner publikationen: Buddhister inom hälso- och sjukvården – om bemötande och andligt stöd.


Kontaktuppgifter buddhistisk andlig vård

Trudy Fredriksson

Koordinatör för andlig vård för Svealand och norrland

Phone: +46 (0)762 05 27 09

E-mail: trudy@sverigesbuddhister.se

Katja Panova

Koordinatör för andlig vård för götaland

Phone: +46 (0)727 05 30 10

E-mail: katja@sverigesbuddhister.se