Buddhistisk andlig vård

Sveriges buddistiska gemenskap har sedan 2013 två behöriga buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården. 

En av huvuduppgifterna för koordinatören är att vara en kontaktlänk med sjukhusen
 i frågor som rör behov av buddhistisk andlig vård 
och information om de särskilda behov som patienter med en buddhistisk livsåskådning kan ha.

En annan huvuduppgift är att ställa samman och uppdatera kontaktlistor
över personer som företräder de buddhistiska sammanslutningarna
som kan kallas in när en patient eller dennes anhöriga så önskar.


I de tunga stunderna i livet kan det kännas värdefullt med mentalt stöd, som ger styrka och stabilitet mitt i det svåra. Förutom allmän information finns nedan även en sida med skrifter, audiofiler och videofiler för andligt stöd 
på olika språk och för flera olika  buddhistiska riktningar. 

En podd om SBG:s arbete med andlig vård på sjukhus

Lyssna på podd om buddhistisk andlig vård där SBG:s koordinator Trudy Fredriksson intervjuas av medarbetare från Sjukhuskyrkan vid Uppsala Akademiska sjukhuset. Klicka här för att lyssna. Om du inte har Spotify kan du bara ladda ner appen.

Informationsfolder om buddhistisk andlig vård

Här kan du läsa informationsfoldern som sammanfattar arbetet med den buddhistiska andliga vården i Sverige och hur du kommer i kontakt med koordinatörerna.

Skrift om buddhistisk andlig vård

Du kan ladda ner publikationen: Buddhister inom hälso- och sjukvården – om bemötande och andligt stöd.

Buddhistiskt stöd vid olika tillfällen

I de tunga stunderna i livet kan det kännas skönt och värdefullt med mentalt stöd, som ger styrka och stabilitet mitt i det svåra.

Följ länken nedan till en sida med skrifter, audiofiler och videofiler för andligt stöd på olika språk och för flera olika  buddhistiska riktningar.

Hjärtats omsorg. En rapport om buddhistisk andlig vård inom sjukvården i Sverige 2021

Rapporten tecknar en bild av utvecklingen av den buddhistiska andliga vården i Sverige, och beskriver var denna verksamhet befinner sig just nu.

Rapporten är skriven av Anna Hansson, student vid Lunds Universitet med inriktning på teologi och religionshistoria. Hon gavs uppdraget av SST att genomföra intervjuer och annat bakgrundsarbete och därefter skriva rapporten.

Arbetet utfördes under en praktikperiod på myndigheten i november 2020 med anknytning till förberedelsearbete inför en kandidatuppsats.


Kontaktuppgifter buddhistisk andlig vård

Trudy Fredriksson

Koordinatör för andlig vård för Svealand och norrland

Tel: +46 (0)762 05 27 09

E-mail: trudy@sverigesbuddhister.se

Katja Panova

Koordinatör för andlig vård för götaland

Tel: +46 (0)727 05 30 10

E-mail: katja@sverigesbuddhister.se

Videoinspelningar av seminarierna med temat
"Buddhist spiritual care in different cultural contexts", 11 och 12 december 2021.


SBG genomförde seminarierna "Buddhist spiritual care in different cultural contexts", den 11-12 december i samarbete med Kungliga thailändska ambassaden i Stockholm och Europeiska buddhistiska unionen. Videorna är inlagda ovan, 11 december till vänster och 12:e till höger. För större skärmbild klicka på rubriken i videon, för att komma till den du valt i SBG:s Youtubekanal.