Buddhistisk andlig vård

Sveriges buddistiska gemenskap har sedan 2013 två behöriga buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården. 
En av huvuduppgifterna för koordinatören är att vara en kontaktlänk med sjukhusen i frågor som rör behov av buddhistisk andlig vård 
och information om de särskilda behov som patienter med en buddhistisk livsåskådning kan ha.

En annan huvuduppgift är att ställa samman och uppdatera kontaktlistor över personer som företräder de buddhistiska sammanslutningarna
och som kan kallas in till ett sjukhus när en patient eller dennes anhöriga så önskar.

Aktuell information med anledning av coronapandemin

Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) följer aktivt utvecklingen gällande coronapandemin.

Vi håller er uppdaterade med lägesrapporter och rekommendationer.

Informationsfolder om buddhistisk andlig vård

Här kan du läsa informationsfoldern som sammanfattar arbetet med den buddhistiska andliga vården i Sverige.

Skrift om buddhistisk andlig vård

Du kan ladda ner publikationen: Buddhister inom hälso- och sjukvården – om bemötande och andligt stöd.

Hjärtats omsorg. En rapport om buddhistisk andlig vård inom sjukvården i Sverige 2021

Rapporten tecknar en bild av utvecklingen av den buddhistiska andliga vården i Sverige, och beskriver var denna verksamhet befinner sig just nu.

Rapporten är skriven av Anna Hansson, student vid Lunds Universitet med inriktning på teologi och religionshistoria. Hon gavs uppdraget av SST att genomföra intervjuer och annat bakgrundsarbete och därefter skriva rapporten.

Arbetet utfördes under en praktikperiod på myndigheten i november 2020 med anknytning till förberedelsearbete inför en kandidatuppsats.


Kontaktuppgifter buddhistisk andlig vård

Trudy Fredriksson

Koordinatör för andlig vård för Svealand och norrland

Tel: +46 (0)762 05 27 09

E-mail: trudy@sverigesbuddhister.se

Katja Panova

Koordinatör för andlig vård för götaland

Tel: +46 (0)727 05 30 10

E-mail: katja@sverigesbuddhister.se