SBG Medlemsorganisationer

På denna sida har vi kategoriserat medlemsorganisationerna i två steg. Först inom tre olika buddhistiska  riktningar – Theravada, Mahayana och Vajrayana. Som ett andra steg står medlemsorganisationerna inom varje riktning i alfabetisk ordning.

Theravada

Buddha Dhamma Saddha förening, Wat Pha Göteborg

theravada

Wat Pha Gothenburg är ett Thailändskt Buddhistiskt Tempel inom Theravadatraditionen med skogsmunkar. Föreningen Buddha Saddha Dhamma bildades i Göteborg år 2002 av thailändare med en vision att få till ett underbart tempel någonstans i stor-Göteborg.

2013 förverkligades drömmen när föreningen utan hjälp utifrån lyckades köpa en stor fastighet på Hisingen och flyttade in med munkar och medlemmar. Idag stödjer och supporterar templet tusentals med människor årligen och finns att hitta på buddhistiska världskartan.

Adress: Skändlavägen 75 Säve.

Buddhistiska Föreningen i Lappland, Buddharama Tempel Fredrika, Lappland

Theravada

På berget, utanför Fredrika, Åsele, Lappland, fann munken Phramaha Boontin från Taosiri fridens närvaro: ”detta är platsen för ett tempel”. 

Buddhistiska Viharaföreningen, Buddhist Vihara Stockholm

theravada

Stockholm Buddhist Vihara är ett buddhistiskt tempel inom Theravadatraditionen, dvs den tradition som finns bl a i Sri Lanka och Thailand, och som ligger i Jakobsberg, Järfälla kommun. Det har funnits i Stockholm sedan 1985 då föreningen Stockholm Buddhist Vihara bildades av i Sverige boende lankeser och av svenskar som önskade lära mer om buddhism. 

 

Burmesiska Buddhistföreningen , Tiratana Buddhist Temple Hjortkvarn

Theravada

Burmesiska Buddhistföreningen bildades i december 2007. Föreningen har sitt säte vid Tiratana kloster i Hjortkvarn. Föreningen har c:a 170 medlemmar idag och de kommer från många olika kommuner i Sverige. Medlemmarna tillhör olika etniska grupper som alla kommer från Burma/Myanmar. Föreningens syfte är att öka kunskapen om theravadabuddhismen, att ge den buddhistiska tron i arv till kommande generationer och att bevara den buddhistiska traditionen och kulturen. 

Dhammangalarama tempel, Sundsvall

Theravada

Dhammangalarama förening är ett buddistiskt tempel i Kvissleby som ligger cirka 10 km söder om Sundsvall.
Föreningen bildades av thailändare år 2016 med ambition om att etablera ett tempel inom Theravada-buddhismen. Idag har föreningen cirka 150 medlemmar och dessa medlemmar kommer från olika delar av Sverige.

Templet anordnar regelbundna buddhistiska aktiviteter som man kan vara med och delta i, bland annat Songkran-festivalen, buddistisk lent, Kathin ceremoni, bön och ordinerade av munkar.

Templet erbjuder även meditation och dhamma samt Abhidhamma distanskurser.

Föreningen 3Juveler Stockholm

theravada

3juveler – Insight Sweden bildades 2004. Vi vill utforska, dela, stödja och (upp)leva läran om de tre juvelerna nämligen: Buddha, (det uppvaknade sinnet), Dharma, (undervisningen), Sangha, (gemenskapen med likasinnade). Våra två kvinnliga lärare erbjuder en modern svensk undervisning i Vipassanameditation, Dharma samt buddhistisk psykologi. Föreningen som har sin grund i Theravada, anordnar regelbunden veckosittning, stadsretreater och längre retreater med övernattning.

Ludvika Theravadabuddhistiska förening

Theravada

Ludvika Theravadabuddhistiska förening, som tidigare hette Ludvika Thailändska kulturförening driver Samnak Song Ludvika.

Samnak Song Ludvika är en underenhet till Wat Phuttathatam utanför Åbo i Finland. Samnak Song Ludvika tillhör den Thailändska Theravadatraditionen och den Thailändska munkorden Thammayut Nikaya.

Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, Buddharama Temple Värmdö

Theravada

Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige välkomnar alla som är intresserade av buddhism att besöka templet och delta i templets aktiviteter. 

 

Thaiföreningen Prakatbuddhakon Borlänge

Theravada

Thaiföreningen Prakatbuddhakon har sitt säte i Borlänge kommun i Dalarna. Föreningen som är en dotterförening till Wat Santinivas grundades år 2008 och registrerades år 2009.

Syftet med föreningens verksamhet är att skapa en välkomnande mötesplats för alla som är intresserade av att lära sig mer om buddhismen. Templet är en andlig plats för meditation och retreater. Man kan vara med och delta i sedvanliga traditionella ceremonier inom thailändska buddhismen, exempelvis att skänka mat och andra gåvor till munkarna.

Det finns alltid minst en buddhistisk munk på templet som kan leda den buddhistiska religiösa ceremonin och vägleda eller stödja personer som är i behov av hjälp. 

Wat Buddhasothorn, Uppsala

Theravada

Wat Buddhasothorn är ett theravada tempel i Risslinge, Uppsala, dit alla intresserade är välkomna för att lära sig att meditera och delta i gruppmeditationer.

Wat Pah Sokjai föreningen Brunflo, Östersund

Theravada

 Wat Pah Sokjai föreningen grundades 9 december 2011.

Wat Santinivas Haninge

Theravada

Wat Santinivas är ett thailändskt tempel i Haninge, söder om Stockholm.

Vipassanagruppen,
Stockholm

Theravada

Vipassana betyder insikt. Det är en meditationsmetod som lärdes ut av Buddha på 500-talet f Kr. Den utvecklar upp-märksamhet här och nu och leder till medkänsla, sinnesjämvikt och upplysning. Vipassanagruppen är en ideell förening för människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation. Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar samt kortare och längre meditations-retreater. 

Wat Sanghabaramee, Eslöv

Theravada

Innan Öresundsbron byggdes, reste thailändare som bodde i södra Sverige, till det buddhistiska templet som heter Wat Pha Copenhagen i Köpenhamn. Resan tid tog lång tid och de kunde inte åka så ofta som de skulle vilja.

År 2005 startades ett insamlingsinitiativ av munkar i Wat Pha Copenhagen och thailändare i Sverige och Danmark för att bygga ett tempel i södra Sverige. Samtidigt letade de efter en plats att bygga templet. De hittade äntligen ett hus i Eslöv 2006 och renoveringen började.

Wat Sanghabaramee namngavs efter en del av Triple Gem (även kallad Tre Refuges), Sangha.

Wat Buddhabhavana Västerås Buddhistförening

Theravada

Wat Buddhabhavana har ett tempel i Västerås på adressen Gulmårastigen 6 och är en registrerad buddhistisk förening från år 2015.

 

Wat Thai Karlstad, Värmlands buddhistförening

Theravada

Wat Thai Karlstad har funnits sedan 2010 och har sitt tempel på adressen Spånga 313 i Karlstad.

Mahayana

BLIA Sweden - Buddhas Light International Association Stockholm Chapter

Mahayana

BLIA Stockholm Chapter är en buddhistisk lekmannaorganisation som fungerar som stödorganisation till klosterorganisationen IBPS. International Buddhist Progress Society, Sverige (IBPS-Sverige) grundades 1996.
Det är en gren av IBPS världsomspännande organisation med sina främsta center baserade i Los Angeles, Sydney, Berlin, Johannesburg och Taiwan, med mer än en miljon anhängare över hela världen. Svensk officiell webbplats: BLIA/IBPS
Moderorganisationens webbplats: Fo Guang Shan Monastery.

Buddhistiska gemenskapen Triratna Stockholm, Sala, Malmö, Göteborg, Hudiksvall, Östersund, Linköping

Mahayana

Buddhistiska gemenskapen Triratna (Stockholms Buddhistcenter) är en del av Triratna Buddhist Community, en internationell buddhistisk rörelse som grundar sig på traditionell buddhism och hämtar inspiration från buddhismen som helhet. (Triratna bytte namn under våren 2010 för att tydligare spegla dess internationella karaktär, och hette tidigare Västerländska Buddhistordens Vänner, VBV). Triratna har sin grund i en levande tradition av utövande och insikt, trogen den fundamentala andan i Buddhas lära, men söker samtidigt nya och relevanta uttryckssätt, anpassade till dagens människor och samhälle. 

Svenska Soto-Zenföreningen
Uppsala, Göteborg, Kvicksund, Lund, Stockholm

Mahayana

Svenska Soto-Zenföreningen är en ideell förening vars syfte är att förmedla och utveckla zenmästare Taisen Deshimarus undervisning. SSZF:s verksamhet är inriktad på en aktiv lekmannapraktik med zazen, zenmeditation, i vardagen. Samtidigt värnas om kärnan i den tradition som förmedlats ända sedan Shakyamuni Buddha. SSZF grundades år 1984 i Uppsala och har idag grupper och dojos i Göteborg, Kvicksund, Lund, Stockholm och Uppsala, samt åtskilliga medlemmar spridda runt om i landet. 

Vietnamesiskt Buddhistförbund i Sverige - Göteborg, Stockholm, Kalmar, Gävle

Mahayana

Vietnamesiska Buddhistförbundet i Sverige har tempel i Göteborg, Stockholm, Kalmar och Gävle.

Zenbuddhistiska Samfundet
Stockholm, Fellingsbro, Göteborg, Lund

Mahayana

Zenbuddhistiska Samfundet grundades år 1982 i samband med Roshi Philip Kapleaus första besök i Sverige. Samfundet är därmed knutet till ”The Cloud- Water Sangha” instiftad av Roshi Kapleaus efterträdare Sensei Bodhin Kjolhede. Samfundet leds av Sante Poromaa-sensei och Kanja Odland-sensei och följer den japanska zenmästaren Sogaku Harada Roshis tradition som har vidareutvecklats i väst av Roshi Kapleau och Sensei Bodhin Kjolhede. 

Vajrayana

Buddhistiska gemenskapen – Karme Tenpe Gyaltsen, Stockholm, Fellingsbro, Örebro

Vajrayana

Samfundet bildades 1976 i syfte att ge intresserade tillfälle att ta del av buddhistisk filosofi, livsinställning och meditation, särskilt enligt Kagyu, den muntligt överförda traditionen. Grenen spreds på 1000-talet av buddhistiska meditationsmästare från Indien till Tibet. Numera finns minst 900 Kagyucenter och kloster i 68 länder världen över. Överhuvud är H.H. Gyalwa Karmapa som i Sverige representeras av Lama Tsultim Rinpoche. För mer info om meditation, kurser, retreater mm i Stockholm, Fellingsbro och Örebro.

Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg

Vajrayana

 Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg bildades i juni 1994 av en grupp som träffats och studerat tibetansk buddhism under några år. Gruppen har ingen fast lärare knuten till föreningen, men varje termin bjuder de in lärare, eller med ett tibetanskt ord lamor, för helgkurser. Helgkurserna föregås oftast av ett offentligt föredrag om ett fristående ämne. Kurserna innehåller alltid undervisning, frågor och meditation. 

Föreningen för Tibetansk Buddhism, Karma Yönten Ling i Malmö, Lund

Vajrayana

Karma Yönten Ling är en ideell förening i Malmö/Lund-regionen med inriktning på tibetansk buddhism. Som högsta andliga rådgivare har vi den kvinnliga tibetanska läraren Ven. Khandro Rinpoche och de lärare vi vanligtvis bjuder in för undervisning är Lakha Lama Rinpoche från Köpenhamn, samt Jetsunma Wangyal och Lama Lodru från Sverige. Föreningen arrangerar helgkurser, kvällsföredrag och ordnar regelbundet olika tillfällen till gruppmeditation i Malmö och Lund. 

Sakya Changchub Chöling Stockholm, Uppsala

Vajrayana

”Upplysningens Dharmacenter” – Sakya Changchub Chöling har funnits sedan 1979 och erbjuder studier och meditation i den tibetanska buddhistiska traditionen. Buddha beskrev i sin undervisning många metoder för utveckling och frigörelse. Tibetansk buddhism innehåller en mängd sådana metoder. Övningarna och studierna i tibetansk buddhism innebär att man utvecklar kärlek, medkänsla och vishet för att kunna hjälpa andra.

Yeshin Norbu meditationscenter,
Stockholm

Vajrayana

Yeshin Norbu är en ideell organisation som är starkt inspirerad av Dalai Lamas vision om sekulär etik och universellt ansvar.
Vi anordnar föreläsningar, kurser och retreats inom sekulär mindfulness och medkänsla, kroppsmedvetenhet och buddhism. Det går bra att delta på plats vid centret eller online.
Vi är anslutna till the Foundation for Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT), som är en världsomfattande ideell organisation med 165 centra och projekt i 40 länder.
Det innebär att vi följer en äkta tibetansk buddhistisk tradition enligt våra grundare Lama Thubten Yeshe och Lama Thubten Zopa Rinpoche.