Medlemskap i sbg


Det finns tre medlemskategorier i Sveriges buddhistiska gemenskap, ordinarie medlemskap och två former av vänmedlemskap. 

Ett vänmedlemskap för organisationer och ett för privatpersoner. 


ordinarie medlemskap


Ett medlemskap för buddhistiska organisationer som vill verka i enlighet med SBG:s ändamål och syfte. Det ger möjlighet att kunna påverka SBG:s utveckling genom deltagande i årsstämman, andra möten och aktiviteter samt styrelsearbetet. Därtill kommer ett årligt samrådsmöte med andra medlemskategorier för utbyte av information och erfarenheter. Genom ordinarie medlemskap kan man ta del av olika slags statsbidrag.


SBG:s vänmedlemskap för organisationer


Ett medlemskap för buddhistiska organisationer som sympatiserar med och vill stödja SBG:s syfte. SBG vänner får ta del av SBG:s nyhetsbrev och möjlighet att delta i SBG:s aktiviteter och årliga samrådsmöte med andra medlemskategorier för utbyte av information och erfarenheter. Vänorganisationer som är intresserade därav kan få stöd att lära sig mer om vad som krävs för ordinarie medlemskap, och om villkoren för att få statsbidrag.


SBG:s vänmedlemskap för privatpersoner


Ett medlemskap för privatpersoner som sympatiserar med och vill stödja SBG:s aktiviteter. SBG vänner får ta del av SBG:s nyhetsbrev och möjlighet att delta i SBG:s aktiviteter och årliga samrådsmöte med andra medlemskategorier för utbyte av information och erfarenheter