om oss

Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) är en rikstäckande buddhistisk gemenskap vars syfte är att:
• främja buddhistiska principer och levnadssätt i teori och praktik som grundar sig på Buddhas lära om De tre juvelerna, de Fyra ädla sanningarna och Den åttafaldiga vägen
• stödja utvecklingen av buddhistisk verksamhet i Sverige
• främja fredlig samlevnad mellan människor från olika kulturella och religiösa bakgrunder
• verka för och stödja arbetet mot alla former av rasism och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet
• verka för alla människors lika värde och grundläggande demokratiska värderingar samt jämställdhet mellan kvinnor och män
• verka för och stödja arbetet för en hållbar miljö
• i allmänhet verka för ökad medmänsklighet i Sverige och övriga världen

Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) är ett registrerat trossamfund för  buddhistiska organisationer i Sverige. 
SBG består idag av 24 medlemsorganisationer runtom i Sverige.De tillhör de tre huvudriktningar inom buddhismen.

Medlemskap i sbg

Det finns tre medlemskategorier i Sveriges buddhistiska gemenskap, ordinarie medlemskap och två former av vänmedlemskap. 

Ett vänmedlemskap för organisationer och ett för privatpersoner. 

SBG styrelse 2023

Trudy Fredriksson

Ordförande

Ekaterina (Katja) Panova

Generalsekreterare

Eva Abrahmsén

Kassör

Phra Bundit photo

Phra Bundit Suteeratridsana

Ledamot

Phra Ben Amolén

Ledamot

Ashin U Sobhana

Ledamot

Torbjörn Zetterberg Kansan

Ledamot

Valy Lindström

Ledamot

Wendy Har

Ledamot

samarbete

Klicka på logotyperna för nedanstående organisationers hemsida.