Välkommen till Sveriges buddhistiska gemenskap!

Vi är ett rikstäckande samfund för buddhistiska organisationer i Sverige.   Den här webbplatsen är under uppbyggnad.  Vi hänvisar så länge till http://www.buddhism-sbs.se.