andligt stöd från buddhistiska gemenskapen KTG

En skriftlig hälsning från Lama Tsultim Rinpoche.

Hälsning från Lama Tsultim Rinpoche

Vi befinner oss just nu i en situation då en smittsam sjukdom har spritt sig till nästan alla världens länder. Och det är lätt att bli både rädd och orolig. Det blir tydligt hur föränderligt allt verkligen är.

Men oron och rädslan i sig hjälper oss inte. Nu behöver vi istället minnas och begrunda Buddhas undervisning. Våra liv är fyllda av olika lidanden som till exempel sjukdom och död, det är en naturlig del av livet. Denna smittsamma sjukdom är inte den första som har drabbat världen, och det kommer inte heller att vara den sista.

Det blir tydligt att varken makt eller rikedom är något som skyddar oss. Sjukdomen kan drabba vem som helst, det finns ingen som kan köpa sig fri. På så sätt kan man säga att sjukdomen visar oss hur det egentligen ligger till.

Nu bör vi betänka vad som verkligen är viktigt. Och det blir mer och mer tydligt hur allt hänger samman och hur beroende vi faktiskt är av varandra. Vi måste alla ta ansvar och gemensamt arbeta för att ta hand om våra medmänniskor, djuren och miljön. Det är det enda sättet att få det bättre. Att hjälpa andra är att också hjälpa sig själv.

Vi har fortfarande många möjligheter. Det är viktigt att inte sjunka ner i en känsla av maktlöshet. Använd istället detta tillfälle till att fördjupa dig i din utövning. Genom att utveckla vår inneboende godhet omsätter vi Buddhas undervisning i praktiken.

Släpp oron, som ändå inte är till någon hjälp, och använd istället energin till att utveckla medkänsla och visdom.

Med min djupaste önskan om att alla hinder ska övervinnas på vägen mot uppvaknandet,

Lama Tsultim Gyaltso Rinpoche