seminarium om buddhistisk andlig vård Tema "Buddhismens syn på liv och död"

Sveriges buddhistiska gemenskap inbjuder våra kontaktpersoner i buddhistisk andlig vård till ett seminarium online. Nedan ser ni det detaljerade programmet för seminarie-eftermiddagen. 

Datum: Lördagen 21 november 2020 kl 14-16

Program

14.00 Välkomsthälsning och upprop
14.15  Inledning av moderator Prascadacarin Busk 
14.20 Föredrag Theravada av Phra Ben 
14.30 Föredrag Mahayana av Wendy Har
14.40 Föredrag Vajrayana av Trudy Fredriksson
14.50 Indelning och samtal i grupper
15.15  Paus
15.25 Sammanfattning av gruppsamtalen och kommentarer av föreläsarna
15.55 Avrundning av seminariet
16.00 Avslutning