meddelanden med anledning av kriget i ukraina

Nedan finner ni rapporter om fredsmanifestationer och länk till Röda Korset som kämpar för att hjälpa människor som drabbas av konflikten i Ukraina. 
Kriget i Ukraina lämnar ingen oberört, våra tankar och känslor är med alla som drabbas av det meningslösa våldet.

Röda Korset kämpar för att hjälpa människor som drabbas av konflikten i Ukraina. Att rädda liv har högsta prioritet.
”Vi är extremt oroade över att konflikten påverkar tättbefolkade område som Kiev och andra stora städer. Vi vet hur hemska konsekvenserna blir för inte minst barn, sjuka och äldre när stadsdelar blir till frontlinjer”, säger Florence Gillette på Röda Korset i Ukraina.

Sveriges buddhistiska gemenskap deltog i en Interreligiös fredsmanifestation för Ukraina i Storkyrkan, Stockholm,
måndagen den 28 februari
80e77e62-6bf9-41b5-b031-c0a6d0c40ff7
thumbnail_PHOTO-2022-03-01-11-00-26

Företrädare för olika religioner och organisationer medverkade i en fredsmanifestation i Storkyrkan. Från SBG fanns företrädare från Sakyagruppen, Triratna, BLIA, KTG och Vipassanagruppen på plats. Lama Tsultim Rinpoche sjöng en fredssång på tibetanska om medkänslans kraft, som kan övervinna alla hinder och som kan ge styrka i de svåraste livssituationer. Det är genom kärlek, medkänsla och dialog som vi kan nå harmoni och meningsfull samvaro, aldrig genom våld och ovilja att mötas och förstå varandra.

Vi lider med Ukrainas folk och alla människor som lever i fruktan och skräck. Vi ber ledare och människor med makt över det pågående våldet att besinna sig och ta sitt ansvar för en fredlig lösning och ett snart slut på det uppblossade kriget.

2265903d-bfbb-40c8-9cdc-9732cafade81
Sveriges buddhistiska gemenskap i en interreligiös fredsmanifestation för Ukraina i Domkyrkan Göteborg 1 mars 2022

Tre munkar, Phra Tara, Phra Maha och Phra Uthen från det thailändska templet Wat Pha Göteborg deltog i en fredsmanifestation "Bön för fred" i Domkyrkan i Göteborg, tillsammans med flera andra representanter från olika religioner. Munkarna reciterade Metta Sutta, en buddhistisk text som handlar om att utveckla vänlig kärleksfullhet inom sig. Det är en nödvändig mänsklig egenskap, som vi behöver för att skapa en genuin känsla av samförstånd och tillhörighet mellan alla individer och nationer.

Lama Tsultim Rinpoche sjöng en bön på tibetanska om medkänslans kraft, som kan övervinna alla hinder och som kan ge styrka i de svåraste livssituationer. Det är genom kärlek, medkänsla och dialog som vi kan nå harmoni och meningsfullt samvaro, aldrig genom våld och ovilja att mötas och förstå varandra.

Munkarna Phra Tara, Phra Maha och Phra Uthen från det thailändska templet Wat Pha Göteborg reciterar Metta Sutta, en buddhistisk text om vänlig kärleksfullhet, på språket Pali.

Sveriges buddhistiska gemenskap deltog i en fredsmanifestation för Ukraina med Europeiska Buddhistiska Unionen, 4 mars 2022.

Nedan ett upprop från Europeiska Buddhistiska Unionen (EBU) översatt från engelska.

Kära vänner,

Europeiska buddhistiska unionen är djupt oroad och ledsen över kriget i Ukraina. Vi hoppas att fientligheterna kommer att upphöra snart och att parterna finner en fredlig lösning på krisen. Krig påverkar oss alla på ett skadligt sätt och särskilt under detta århundrade är det vår plikt att bli en familj på denna planet, ömsesidigt stödja och respektera varandra. Diplomatisk dialog, visdom och medkänsla måste råda över vapen och aggression.

EBU vädjar till alla sina medlemmar och anhängare att vid samma tidpunkt anordna lokalt på olika platser i Europa, meditations- och bönesession i tempel, centra och i medlemmarnas hem, för att främja en känsla av frid, samhörighet och medvetenhet.

Tiden för den gemensamt genomförda fredsmeditationen är fredag
4 mars, från 21:00 till 22:00 CET.
Alla kommer att göra det på egen hand, men vi kommer tillsammans att vara förenade genom utövningen.

Ett samlat ögonblick av praktik i ljuset av den nuvarande krisen kommer att vara viktigast för att lindra lidandet hos oss och andra och för att krig, som det mot Ukraina, inte uppstår. Denna vackra värld ska inte vara besudlad av blod, utan snarare prydas av kärlekens blomma, vilket är människors sanna plikt.

EBU, 1 mars 2022.