AGERA NU – FÖR MILJÖN! Online seminarium 31 oktober kl. 14.00 – 16.00

Med anledning av FN Climate Change Conference COP-26 som hålls 31/10 – 12/11

PROGRAM
14.00 Välkomsthälsning – Trudy Fredriksson, 
ordförande Sveriges buddhistiska gemenskap
14.10 Inledning – Sophie Carler, expert i miljö- och hållbarhetsfrågor
14.25 Buddhistisk miljö-etik – Per Bertilsson, expert i miljö-och hållbarhetsfrågor
Reflektion
15.00 Samtal i grupper
Sammanfattning av samtal och reflektion – Sophie Carler
15.40 Film Vattens symbolik inom buddhism
15.50 Avslutande reflektion – Per Bertilsson
16.00 Avslutning

Anmälan senast 28 oktober 2021 till: kontakt@sverigesbuddhister.se

OM SEMINARIET
Den kris som världen nu erfar när det gäller miljöförstöring, överexploatering av naturresurser och snabbt accelererande klimatförändringar, kan ses som en etisk kris – en avsaknad av en gemensam värdegrund. Som människor är vi en integrerad del av miljön och jordens ekosystem. Om dessa inte skyddas och deras funktion inte säkerställs, hotar naturresurser att försvinna, som är en förutsättning för vår existens.

Vilka är fundamentala mänskliga värden för en miljövänligare värdegrund? På seminariet fördjupar vi oss i de gemensamma värden som är centrala för oss och en naturlig del av människans liv, oavsett vår kultur, tro, perspektiv eller var vi bor. Värden som vi alla delar, som förenar oss och lika för alla kön och åldrar. Det handlar om Universell Etik. Våra värderingar avgör och påverkar hur vi beter oss. Utmaningen som vi måste ta itu med är att vi inte har reflekterat fullt ut eller följt den grundläggande mänskliga värdegrund som skulle ha väglett våra liv och interaktion.

Varmt välkommen!