Kris- och stödinformation i samband med
jordbävning i Turkiet och Syrien

Sveriges buddhistiska gemenskap vill uttrycka sin sorg kring förlusten av mer än 44 000 människor som omkommit i den katastrofala jordbävningen i Turkiet och Syrien. Vi vill uttrycka våra djupa kondoleanser till de drabbades anhöriga och vänner.

Vi har också med i våra tankar de många räddnings- och hjälparbetare som osjälviskt och modigt gör ovärderliga insatser i denna kris. Alla kan hjälpa till utefter förmåga och sätten är många. Nedan finner du länkar med mer information kring hur man kan hjälpa till.

I Turkiet och nordvästra Syrien är förödelsen enorm efter flera kraftiga jordskalv. Byggnader har rasat samman, många har skadats och det rapporteras om fler än 20 000 döda.

– Det är svårt att sätta ord på människors lidande. Det råder kaos, förvirring och oro. Folk kan inte återvända till sina hus eftersom det är osäkert och samtidigt är det kallt väder. Vi arbetar för fullt med hjälpinsatsen, säger Gabriel Karlsson, på Röda Korset i Syrien.

Hjälpbehoven är enorma och det gäller att göra allt för att rädda liv. Människor som drabbats behöver få vård, tak över huvudet, värme, mat och rent vatten.

Källa: rodakorset.se 

Röda Korsets video om hjälpinsatser

Hur hjälper Sverige till? Konsulär information.