Online sändning från buddhistiska tempel och center

SBG startar 2021 en ny aktivitet med återkommande online-sändningar sista tisdagskvällen i månaden från något av till SBG anslutna tempel eller center. Läs mer om datum och länk nedan.

Kommande tillfälle:

27 april, kl. 19.00 – 20.00, logga in vid 18.45. 
Munken och abboten från Wat Buddharama Sweden håller i Dhammatal och meditation.

Zoomlänk:
OBS! vid behov ange:

Nästkommande sändningar 2021

Tisdagen 25 maj, kl.18.30 – 20.30, logga in vid 18.15
Vesakfirande med Sveriges buddhistiska gemenskap. Detaljerat program med deltagande tempel och föreningar publiceras någon vecka innan online-firandet.

Juni och juli – sommaruppehåll

Tisdagen 31 augusti, kl. 19.00 – 20.00, logga in vid 18.45
Kali från Föreningen 3 Juveler i Stockholm håller i Dhammatal och leder meditation.

En Zoomlänk för varje ny sändning med login-uppgifter läggs upp på denna sida ca. en vecka innan.

Arkiv online sändningar 2021 och framåt

Alla redan genomförda online-sändningar läggs kontinuerligt upp på SBG:s egna Youtube-kanal i de fall de har kunnat spelas in.
Välkommen att besöka kanalen.

Online aktiiviteter med SBG medlemsorganisationer

Sedan januari 2021 anordnar SBG gemensamma aktiviteter med återkommande online-sändningar sista tisdagskvällen i månaden från något av till SBG anslutna tempel eller center.