Ordinarie medlemskap i Sveriges buddhistiska gemenskap

Inbjudan till medlemskap i Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG)

Till buddhistiska organisationer i Sverige

Den 01-01-2020 har den tidigare paraplyorganisationen Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd gått över till att bli ett registrerat trossamfund: Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG). Vår gemenskap har idag 24 medlemsorganisationer, men vi ser gärna att fler buddhistiska organisationer ansluter sig till oss. På det sättet kan man vara delaktig i våra olika aktiviteter som kan bidra till utvecklingen av er egen organisation, och av buddhismen i Sverige som byggts upp sedan början av 1990-talet genom Sveriges buddhistiska samarbetsråd. 

Ordinarie medlemskap skiljer sig från övriga medlemskap genom möjligheten att mer direkt kunna påverka SBG:s utveckling genom deltagande i årsstämman, andra möten och styrelsearbetet. Dessutom kan man ta del av olika slags statsbidrag. 

För mer information om verksamheten hänvisar vi till vår hemsida www.sverigesbuddhister.se

Hör gärna av er om ni är intresserade av och/eller har frågor om ansökan till ordinarie medlemskap i SBG genom att mejla till kontakt@sverigesbuddhister.se.

Med vänlig hälsning

Trudy Fredriksson, ordförande
Sveriges buddhistiska gemenskap
trudy@sverigesbuddhister.se
0762 – 052 709