Övergång till SBG centralt medlemsregister

NYA RUTINER I SAMBAND MED ANSÖKAN OM ORGANISATIONSBIDRAG 2023

Denna sida är för lokalt medlemsregisteransvariga med information
som stöd vid övergång till ett centralt medlemsregister.

Inför det kommande året, ber vi varje medlemsorganisation som vill ansöka om organisationsbidraget 2023 att följa de nya rutinerna nedan (utdrag ur Informationsbrevet om införande SBG centralt medlemsregister 2023 och redovisning medlemsantal 2022): 

  1. Utse en eller två registeransvariga för ert medlemsregister, som ska skriva på ett sekretessavtal med SBG. Avtalet kan laddas ner genom att klicka här. Mejla avtalet tillsammans med en kopia av ert digitala medlemsregister som är förklarat nedan i punkt 2) senast 31 januari 2023 till kansli@sverigesbuddhister.se

     

  2.  Medlemsorganisationernas registeransvarig(a) ska uppdatera föreningens medlemsregister digitalt. Mejla filen i Excelformat till SBG för att föras in i SBG:s centrala register. För er som vill fräscha upp minnet om detta centrala register, se nedan på sidan för Power Point presentation med information om SBG centralt medlemsregister och videoinspelning av SBG medlemsmötet 14 november 2022 om det centrala medlemstegistret.

Se nedan för Mall digitalt medlemsregister i Excelformat med exempel på vilka uppgifter vi behöver. Observera att Excelarket är uppdelad i två flikar. En för ordinarie medlemmar och en för regelbundna besökare.

Om ni har valt att endast redovisa kategorin ordinarie medlemmar, för att underlätta er administration, ska ni föra in personuppgifter endast i första fliken och skriva i den andra fliken att ni inte registrerar övriga besökare, så vet vi att ni har uppmärksammat den fliken.

Läs hela informationsbrevet nedan på sidan, med filnamnet  
Informationsbrev Nya rutiner i samband med ansökan om organisationsbidrag 2023

Vi förstår att denna omorganisation kräver i början en del extra insatser av er, och vissa saker kan vara svåra eller oklara. Känn er trygga med att vi gärna besvarar era frågor, ring 0727 053 010 eller mejla till
katja@sverigesbuddhister.se 

Med vänlig hälsning
SBG:s kansli

Se nedan på sidan och ladda ner alla filer som behövs:

  1. Infobrev Nya rutiner i samband med ansökan om organisationsbidrag 2023
  2. Mall medlemsblankett för statsbidrag
  3. Mall digitalt medlemsregister i Excelformat
  4. Sekretessavtal med SBG för medlemsregistret
  5. Lokal ansökan organisationsbidrag 2023 och statistik 2022