SBG Föreningsutbildning

Presentation föreningskurs

För att ladda ner presentation av föreningskursens alla tre tillfällen i PDF-format, klicka på rubriken ovan

Videoinspelning Föreningskurs 1

Introduktion till föreningskunskap 25 augusti 2022

Videoinspelning Föreningskurs 3

Föreningsorganisation
27 september 2022. Förväntningar på en styrelse, roller inom en förening,

Videoinspelning Föreningskurs 4

Videoinspelning av fjärde kurstillfället, läggs in efter genomgången kurs

Inbjudan till föreningskursen - Att växa tillsammans i en buddhistisk förening

Föreningskunskap/styrelseutbildning

Anmälan till tre online kurstillfällen

Sveriges buddhistiska gemenskap inbjuder ansvariga i buddhistiska föreningar eller de som tänker starta en buddhistisk förening till en kurs i föreningskunskap.

Programmet startar med en introduktion om grunderna för en formell buddhistisk förening som är verksam i Sverige.
Därefter följer tre studietillfällen för att stärka alla som är engagerade i organisationens allmänna ledning och dess specifika uppgifter.

Utbildningen vänder sig till föreningarnas andliga och administrativa ledning, såsom ordförande, sekreterare och kassör.

Tillfälle 1: Introduktion

Datum: torsdag 25 augusti kl. 18.30 – 20.30 online

Tillfälle 2: Säkerhet och bemötande
Konferens fysiskt i Stockholm 

Tillfälle 3: Föreningsorganisation
Datum: tisdag 27 september kl. 18.30 – 20.30 online

Tillfälle 4: Föreningsorganisation
Datum: fredag 28 oktober kl. 18.30 – 20.30 online

Zoomlänk till det kvarvarande online tillfället ovan:

https://us06web.zoom.us/j/87339740635?pwd=ckZuRXdnUDIydkZBOTNBdFZWbGtHQT09 

Meeting ID: 873 3974 0635
Passcode: 848209

För frågor och anmälan av nya deltagare:
Mejla till kontakt@sverigesbuddhister.se.

Områden som tas upp i kursen:

Föreningens mål

Föreningens demokratiska grund

  • Säkerhet för alla som vistas i föreningens lokaler
  • Bemötande av människor i krissituationer
  • Hur skapas ett väl fungerande styrelsearbete?
  • Om styrelsens roller, ansvar och arbete som leder till goda resultat för organisationen.
  • Ekonomi och bokföring
  • Föreningens dokumentation

    Det är viktigt att vara med vid alla kurstillfällen, för en samlad bild av föreningsarbetets olika delar. Varje tillfälle online är 2 timmar på kvällen.

Deltagande är kostnadsfritt för alla fyra kurstillfällen.

Översättning till thailändska erbjuds,
samtidigt som översättning till andra språk kan ske.