Vänmedlemskap i Sveriges buddhistiska gemenskap för organisationer

Till buddhistiska organisationer i Sverige

Den 01-01-2020 har den tidigare paraplyorganisationen Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd gått över till att bli ett registrerat trossamfund: Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG). Vår gemenskap har idag 22 medlemsorganisationer, men vi ser gärna att fler buddhistiska organisationer ansluter sig till oss.

Utöver ordinarie medlemskap erbjuds medlemskapet SBG:s vänner till buddhistiska föreningar som vill bekanta sig med och stödja SBG och buddhistiskt samarbete i Sverige. På det sättet kan man vara delaktig i våra olika aktiviteter och bidra till utvecklingen av verksamheten som byggts upp sedan början av 1990-talet genom Sveriges buddhistiska samarbetsråd. 

Genom vänmedlemskap får man ta del av SBG:s nyhetsbrev, och möjlighet att delta i SBG:s årliga samrådsmöte med andra medlemskategorier för utbyte av information och erfarenheter. 

Vänorganisationer som är intresserade därav kan få stöd att lära sig mer om vad som krävs för ordinarie medlemskap, och om villkoren för att få statsbidrag.

För mer information om verksamheten hänvisar vi till övrigt på vår hemsida www.sverigesbuddhister.se.

 

Hör gärna av er om ni är intresserade av och/eller har frågor om ansökan till medlemskap i SBG-vänner genom att mejla till kontakt@sverigesbuddhister.se.

Med vänlig hälsning
Trudy Fredriksson, ordförande
Sveriges buddhistiska gemenskap
trudy@sverigesbuddhister.se
0762 – 052 709