Vänmedlemskap i Sveriges buddhistiska gemenskap för privatpersoner

Om du som privatperson vill bekanta dig med och stödja SBG och buddhistiskt samarbete i Sverige är du välkommen att anmäla dig som SBG-vän. 

På det sättet kan du vara delaktig i våra aktiviteter och bidra till utvecklingen av buddhistisk verksamhet i Sverige. Genom vänmedlemskap får du ta del av SBG:s nyhetsbrev och möjlighet att delta i SBG:s årliga samrådsmöte med andra medlemskategorier för utbyte av information och erfarenheter.