Vänmedlemskap i Sveriges buddhistiska gemenskap för privatpersoner

Vänmedlemskap privatpersoner kan delas in i två vänkategorier, vänmedlem och danamedlem. 

Om du som privatperson vill bekanta dig med och stödja SBG och buddhistiskt samarbete i Sverige är du välkommen att anmäla dig som SBG-vän eller genom anmälan till Buddhistisk dana via skattsedeln.

Anmälan till vänmedlemskap privatperson kan göras genom att du fyller i och mejlar en skannad ansökan nedan till kontakt@sverigesbuddhister.se

Ett annat utmärkt och långsiktigt sätt att stödja en lokal medlemsorganisation eller SBG:s centrala buddhistiska verksamhet är att anmäla sig till Buddhistisk dana genom skattsedeln. Det kan göras enkelt digitalt på SBG:s hemsida med din BankID eller Mobila BankID. 

Genom ditt stöd kan du vara delaktig i våra aktiviteter och bidra till utvecklingen av buddhistisk verksamhet i Sverige. Genom vänmedlemskapet får du ta del av SBG:s nyhetsbrev och möjlighet att delta i SBG:s årliga samrådsmöte med andra medlemskategorier för utbyte av information och erfarenheter.