Information om skattefallet arkiv

SBG har nöjet att framföra det glädjande beskedet att Förvaltningsdomstolen har dömt till förmån för templet Wat Pah Sokjai. Domstolen har bifallit templets överklagande om de av Skatteverket påförda arbetsgivaravgifterna. 

Den 6 augusti 2021 fick SBG reda på att Skatteverket har valt att inte överklaga det beslutet. Därmed är fallet avgjord och munkarna kommer inte att beskattas framledes.
SBG vill framföra ett stort, varmt tack till alla som på olika sätt stöttade oss i arbetet med överklaganden och vid insamling av medel till advokatkostnader.
Nedan kan du läsa om bakgrunden till den uppkomna skattetvisten och ladda ner Förvaltningsrättens beslut i det nu avgjorda rättsfallet.Munkarna lämnar templet

Verksamheten vid det buddhistiska templet i Brunflo hotas när Skatteverket beslutat beskatta föreningen för kost- och bostadsförmåner som de menar att munkarna får när de utför religiösa tjänster.

Munken Phra Ben: Svårt utöva vår religion om Skatteverket får rätt

Flera munkar har valt att lämna det buddhistiska templet i Brunflo efter att Skatteverket beslutat beskatta föreningen bakom templet för kost- och bostadsförmåner som de menar att munkarna får när de utför religiösa tjänster.

Tempel krävs på arbetsgivaravgift. SVT nyheter 2020-03-18

Angående beskattning av munkar / Regarding taxation of monks

Viktigt meddelande till alla buddhistiska grupper i Sverige

Under de senaste åren har Skatteverket valt att komma med en ny typ av skattekrav till ett antal buddhistiska tempel. Dessa krav motsvarar inte den verkliga situationen när vi tittar på vad Skatteverket har sagt till oss tidigare eller när vi tittar på hur Skatteverket behandlar kristna kloster.

Situationen utgör ett hot mot hela det buddhistiska samhället här i Sverige. I det skattefall som för närvarande pågår i domstolen försöker Skatteverket beskatta det thailändska templet Wat Pah Sokjai (WPS) i Östersund. Skatteverket har målat upp en bild av templets aktiviteter som inte motsvarar verkligheten. 

Läs mer om hur du kan hjälpa till i den bifogade länken.

På svenska: Viktigt meddelande till alla buddhistiska grupper

Mer information:  Ministerial briefing SBS 3 april 2019

Plank 20190813 Är allmosegåvor en kostförmån

Uppdatering donationer 2021-06-03: 302 673 SEK donerat av organisationer och privatpersoner. 
Skattefallet är nu avgjort och vi tackar varmt och hjärtligt alla som hjälpte till och stöttade med donationer och på andra sätt!

Communiqué to all Buddhist associations in Sweden

Over the last few years, the Swedish tax authority has chosen to make a new kind of tax demand on a number of Buddhist temples. These demands make no sense when we look at what the tax authority has said to us in the past or when we look at how Christian monasteries are treated.

The situation represents a threat to the entire Buddhist community here in Sweden. In the case which is currently before the court, the tax authority is seeking to tax Wat Pha Sokjai in Östersund. The tax authority has painted a picture of the temple’s activities which does not correspond to reality.

Please read more in the attached link below about how you can help in this important case. The letter will soon also be translated to a few other languages and published on the website of SBG

In English: Communiqué to all Buddhist Associations

More information: Ministerial briefing SBS 3 april 2019

Update on donations 2021-06-03: In total 302 673  SEK donated by organisations and individuals. 
The tax case in now settled. Förvaltningsdomstolen (The Administrative Court) has decided that buddhist monks and nuns should not pay any taxes. We thank everyone who helped and supported us from the bottom of our hearts towards this goal!