Buddhistisk dana gör gott för alla


Tidigare var det endast Svenska kyrkan som kunde få hjälp av staten med kyrkoskatten till sin verksamhet. Idag kan även andra registrerade trossamfund få hjälp av staten (Skatteverket) med debitering av avgifter till trossamfundet. 

Buddhistisk dana via skattsedeln är en frivillig avgift genom skatten för de personer som vill stödja sin buddhistiska förening eller Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG). Vi har valt att kalla den för buddhistisk dana, så att även den som inte vill vara medlem i någon förening kan känna sig välkommen att stödja någon av de lokala föreningarna eller SBG:s nationella verksamhet genom Buddhistisk dana.

Den buddhistiska danan gör det möjligt för oss att få en stabil ekonomi och den går till lokala föreningar och nationell buddhistisk verksamhet.