Inbjudan till konferens
SÄKERHET - KRISBEREDSKAP - BEMÖTANDE

denna sida finner du detaljerad program för konferensen Säkerhet – Krisberedskap – Bemötande

LINK TO THE ENGLISH VERSION OF THE CONFERENCE
Videoinspelning konferens 3 september

Videon kommer läggas in inom kort

Videoinspelning konferens 4 september

Videon kommer läggas in inom kort

Circle of Security

Ppt presentation by Dany Choeka
SACC by EJC

Crisis Management

Ppt presentation by Dany Choeka
SACC by EJC

Buddhist Concept & Practice for
holistic well-being

by Venerable Phrakhru Medhankorn
Academic leader of Gilana Dhamma.
Volunteer group in Thailand

Inbjudan till konferens SÄKERHET - KRISBEREDSKAP - BEMÖTANDE
Detaljerat program

Datum: lördag 3 september kl. 11.30 – 17.00     
söndag 4 september kl. 09.30 – 16.00

Plats: Sensus, Medborgarplatsen i Stockholm (se beskrivning i länken)  

Välkomna till en konferens om säkerhet, krisberedskap och bemötande för er som har ansvar för buddhistiska tempel eller center och andlig vårdSyftet är att öka medvetenheten om möjliga risker och krishändelser av olika slag samt hur vi kan vara beredda att hantera dem. Det kan t.ex. handla om olyckor, brand, IT-intrång och skadegörelse, men även hot och attack kan hända oss. I konferensen kommer vi att ta upp planering och säkerhetsansvar samt förekommande behov av samarbete med ansvariga myndigheter.

Förutom hanteringen av ovannämnda praktiska aspekter, är också bemötandet av människor i olika krissituationer ett område för specialkunskap som ska behandlas på konferensen.

Numera satsar samhället stort på att förebygga och hantera kriser av olika slag. Denna konferens hålls på initiativ av European Buddhist Union (EBU) som Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) samarbetar med i projektet SASCE (Safer and stronger communities in Europe). Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), specialister från Gilanadhamma Buddhist Volonteer Group och Umeå universitet bidrar också med sin gedigna kunskap.

Konferensprogram: 3 September 11.30 – 17.00     

Vad du kommer att lära dig på konferensen:

 • Varför anser EU-kommissionen att religiösa platser behöver bättre skydd?
 • Är säkerheten ett relevant ämne för buddhistiska samfund i Europa och samhället i stort?
 • Vilka är möjliga hot mot buddhister och buddhistiska tempel och center?
 • Vad är säkerhetsmedvetenhet och varför är det viktigt?
 • Vad är en kris och hur kan den hanteras när den inträffar?
 • Hur kan vi undvika eventuella attacker och andra säkerhetshot?
 • Vad är ”säkerhetsambassadörer” och vad behövs de till?
 • En översikt över det framtida samarbetet med Network of Security Ambassadors

Konferensen kommer att innehålla förklaringar, statistik, konkreta exempel och en fallstudie.

Föreläsare 3 september:

 • Trudy Fredriksson, ordförande för Sveriges buddhistiska gemenskap, koordinator för SBG Crisis Management
 • Ron Eichhorn, ordförande för EBU, SASCE-tränare
 • Dany Choueka, chef för krishantering på Security and Crisis Center (SACC) av European Jewish Congress (EJC)
 • Örjan Wallin, handläggare för krisberedskapsfrågor på SST

Konferensprogram 4 September

 • 09.30 – 11.30 Uppföljning gårdagen – samtal, frågor och svar
 • 11.30 Lunch
 • 13.00 – 16.00 Att möta människor i krissituationer.

Föreläsare 4 september

 • Trudy Fredriksson, ordförande i Sveriges buddhistiska gemenskap, koordinatör för SBG krishantering.
 • Ron Eichhorn, EBU ordförande och SASCE utbildare
 • Phrakhru Medhankorn, Akademisk ledare för Gilanadhamma Buddhist Volonteer Group, Gästlektor på Chulalongkorn University
 • Valerie DeMarinis, senior professor i folkhälsovård, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
 • Moderator: Katja Panova, generalsekreterare i Sveriges buddhistiska gemenskap, koordinatör för SBG krishantering 

Avgift
Deltagande i konferensen är kostnadsfritt och lunch ingår, tack vare det ekonomiska stödet från Europeiska Unionen (EU), SST och Sensus. Vi erbjuder ersättning för resekostnader och vid behov för boende. Helst ordnar man själv med övernattning i tempel eller hos vänner.

Språk
Engelska, översättning till thailändska erbjuds, samtidigt som översättning till andra språk kan ske.

Anmälan
Anmälan görs via den blåa anmälningsknappen nedan senast 15 augusti.
Efter anmälan kommer SBG mejla er bekräftelse och praktisk information inför deltagandet i kursen.
För frågor mejla till kontakt@sverigesbuddhister.se.