SBG årsstämma 2021

På denna sida läggs alla årsmöteshandlingar upp för kommande årsstämma.

Du kan ladda ner dokumenten i PDF-format genom att klicka på länkarna nedan.

Inbjudan till SBG årsstämma 12 juni 2021 Zoom

Riktlinjer för medlemskap i SBG vänner organisationer 2021-03-09

Organisationsbidrag 2021 slutversion

Verksamhetsberättelse för 2020

Resultat- och balansrapport för 2020 följer i maj efter revisorns godkännande

Zoomlänk till SBG årsstämma mejlas till de som anmält sig.