SBG ÅRsstämma 2023

På denna sida finns handlingar inför årsstämma 2023.

Handlingar till årsstämman
Förslag till ändringar i SBG stadgar och kompletterande riktlinjer